Aktualności

Informacja o spotkaniu dotyczącym FIO 2020

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego finalizuje prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020. W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu FIO 2020 zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dla organizacji pozarządowych uprawnionych do ubiegania się dotacje na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. o godz. 11:00 w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4. W trakcie spotkania przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje i koła gospodyń wiejskich.