Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu gminnych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Poniatowej przystąpił do organizacji eliminacji gminnych do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” organizowanego przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Do konkursu mogły przystąpić dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VIII

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

Do eliminacji gminnych prace swoich podopiecznych przesłali: CKPiT w Poniatowej oraz Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii. Łącznie do gminnej komisji konkursowej wpłynęło 26 prac.

W I grupie wiekowej ( przedszkole) wyróżniono 2 osoby:

– Alicję Dobies oraz Marię Fajst.

 

W II grupie wiekowej:

I miejsce: Nikola Pietraś

II miejsce: Daniela Szykuła

III miejsce: Maja Dziaduch

Wyróżnienie: Barbara Szeląg, Milena Chyła

 

W III grupie wiekowej:

I miejsce: Igor Kępiński

II miejsce: Agata Długosz

III miejsce: Karol Matys

Wyróżnienie: Natalia Marcewicz

 

Prace z miejsc I-III a także wyróżnienia przeszły do etapu powiatowego.

Gratulujemy laureatom konkursu.

Już niebawem wszyscy uczestnicy konkursu z etapu gminnego  otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Poniatowa.