Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

Informujemy, że Gmina Poniatowa podpisała umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zasady zakupu węgla po preferencyjnej cenie :

  • złożenie wniosku o zakup paliwa węgla po preferencyjnej cenie,
  • telefoniczna informacja z urzędu o poprawnej weryfikacji,
  • uiszczenie opłaty na numer konta wskazany w informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku i odebranie faktury,
  • odbiór węgla za okazaniem opłaconej faktury z miejsca składowania lub zgłoszenie potrzeby transportu pod adres wskazany we wniosku.

Cena węgla to 2 000,00 zł brutto za tonę.

Cena transportu pod wskazany na wniosku adres gospodarstwa domowego 50,00 zł (płatność dla GPGK sp. z o.o.).

Węgiel będzie dostarczany niezwłocznie,  po opłaceniu faktury w ilości wskazanej we wniosku  – maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na okres  po 1 stycznia 2023 r.

Za węgiel którego zakup planujemy w 2023 roku nie uiszczamy opłaty.