Aktualności

Informacja dotycząca rehabilitacji leczniczej dla dzieci rolników

Szanowni Państwo,

na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt Terenowy w Opolu Lubelskim przekazujemy informację o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Turnusy rehabilitacyjne przysługują dzieciom urodzonym pomiędzy 2009–2017 r.

Podstawą skierowania dziecka na rehabilitację jest wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/ turnus regeneracyjny wraz z załącznikami oraz dostarczony do PT KRUS w Opolu Lubelskim lub OR KRUS Lublin w nieprzekraczalnym terminie: do 31.05.2024 r. – układ ruchu oraz 14.06.2024 r. – układ oddechowy. Poniżej przedstawiamy dokumenty do pobrania:

  • wniosek o rehabilitację leczniczą/ turnus regeneracyjny:
  • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka:
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą:
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej:

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 27 oraz pod nr telefonu: 81-827-20-51.