Aktualności

Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług medycznych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zaprasza do lekarzy rodzinnych, poradni specjalistycznych i leczenia szpitalnego.

Szpital zapewnia fachowy personel medyczny, dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz medycznego wykorzystywanego w czasie leczenia. Starania w zakresie udzielania świadczeń medycznych znajdują uznanie wśród pacjentów czego przykładem jest fakt, że został uznany za  jeden z najlepszych szpitali w kraju (9 pozycja w Polsce i 1 miejsce pośród szpitali w województwie lubelskim) w rankingu Newsweek.