Aktualności

Informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Gmina Poniatowa jako partner porozumienia międzygminnego dotyczącego współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie, informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Opole Lubelskie na lata 2023 – 2027.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z formularzem oraz pozostałymi dokumentami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Opola Lubelskiego pod linkiem: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&action=details&document_id=1985792