Aktualności

Informacja dla zainteresowanych wystawienia faktur za montaż instalacji solarnych i opłat z tytułu wykupu mieszkań

Osoby zainteresowane sprawami związanymi
z regulowaniem należności z tytułu wykupu mieszkań (naliczanie należnych odsetek od redyskonta weksla
na dzień zapłaty), jak również w sprawie wystawienia faktur za montaż instalacji solarnych w 2019 roku, proszone są o kontakt telefoniczny (nr telefonu dostępny tylko w czasie epidemii koronawirusa):

Pyta Lidia tel. 510 197 909