Aktualności

Informacja dla rolników dot. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ”niekorzystne zjawiska atmosferyczne”

Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – przymrozków wiosennych.

Straty w uprawach należy zgłosić w Urzędzie Miejskim
w Poniatowej, pokój 209, II piętro.

Dodatkowe  informacje pod numerem telefonu

81 820 48 36 wew. 41

We wniosku należy podać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2024 r.