Aktualności

Informacja – awaria oświetlenia drogowego

Urząd Miejski w Poniatowej uprzejmie informuje, że w związku z awarią oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej, ul. Nałęczowskiej oraz ul. 11-tego Listopada w Poniatowej, obecnie trwają prace związane z usunięciem przedmiotowej awarii.

Prace polegają na zlokalizowaniu uszkodzeń starych linii zasilających oraz na ich naprawie.

W porze nocnej najbliższych dni, można spodziewać się czasowego wyłączenia wybranych odcinków oświetlenia na w/w ulicach.