Aktualności

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs prowadzony jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy oraz zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Zadaniem konkursu jest także zwrócenie uwagi na Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działania realizowane jest w ramach kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 – 2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12 lub pocztą elektroniczną na adres: lublin@krus.gov.pl Przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac zarówno na etapie wojewódzkim, jak i krajowym. Gala podsumowująca Konkurs zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich.   

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie