Aktualności

III Konkurs Gminny pn. ,,Mistrz Ortografii”

27 lutego br. w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste otwarcie II etapu tegorocznego konkursu gminnego pn. ,,Mistrz Ortografii”, nad którym patronat honorowy objął burmistrz Poniatowej.  Do udziału zaproszeni zostali finaliści 8 klas szkół podstawowych z terenu Gminy Poniatowa.  

Dyrektor SP w Poniatowej Rafał Pastwa powitał gości obecnych na uroczystości rozpoczęcia konkursu. Wśród nich znaleźli się: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, organizatorzy konkursu Anna Gucma i Iwona Karabela oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Burmistrz Poniatowej wraz z Dyrektorem SP w Poniatowej wręczyli podziękowania organizatorom konkursu oraz nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną nad uczniami.

Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie zostali zaproszeni do poszczególnych klas na sprawdzenie swoich umiejętności ortograficznych. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów oraz przysłowiowego „połamania pióra”.