Aktualności

I N F O R M A C J A Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej

Informuje, że:

od 10 stycznia 2023 roku, przyjmują w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

w II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;

w II i IV piątek miesiąca – psycholog kliniczny – terapeuta uzależnień i chorób związanych w zakresie psychologii, psychiatrii, depresji, poradnictwo;

w II wtorek miesiąca – psycholog dla osób z problemem alkoholowym, zagrożonych lub doznających przemocy fizycznej, psychologicznej oraz ich rodzin objętych Niebieską Kartą, poradnictwo;

w II  wtorek miesiąca – poradnictwo prawne kierunkowane na pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie;

w I poniedziałek miesiąca – psycholog dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.

W każdy dzień pracy Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 14, informacji zainteresowanym udziela  pracownik od 7:30 do 15:00.

W godzinach popołudniowych i wieczornych obsługiwany jest telefon zaufania: 609 006 642.

Ponadto osoby potrzebujące pomocy, wparcia, jak również członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się w godzinach popołudniowych do siedziby Klubu „Animus” w Poniatowej, która mieści się w budynku Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowskiej, ul. Fabryczna 1 (pokój nr 5).