Aktualności

Harmonogram akcji terenowego poboru krwi w 2023 r.

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zapraszamy do udziału w akcjach poboru krwi i podzielenia się darem życia – krwią z potrzebującymi.

Tegoroczne akcje poboru krwi na terenie gminy odbędą się: 10.02, 14.04, 16.06, 18.08, 20.10, 22.12 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.