Aktualności

Gminny Program Rewitalizacji – prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w naszej Gminie trwa proces opracowywania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022 – 2030″. Jest to dokument strategiczny, który pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Opisuje jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie. W świetle nowych przepisów o pozyskanie środków zewnętrznych będą mogły ubiegać się tylko te gminy, które wdrożyły ten Program.

W Gminie Poniatowa zostały wyznaczone dwa podobszary: Sołectwo Niezabitów oraz Osiedle Stare Miasto, które zostały włączone w proces rewitalizacji.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców z tych podobszarów tj., Osiedle Stare Miasto (ul. 11 Listopada, ul. Modrzewiowa, ul. Kolejowa, ul. Fabryczna, ul. Przemysłowa) oraz Sołectwo Niezabitów do wypełnienia krótkiej ankiety online dotyczącej monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/de9123HkdgAgQGwe8, można ją wypełnić do 6 października br. (piątek).

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!