Aktualności

FESTIWAL „JAWOR – U ŹRÓDEŁ KULTURY 2023”

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” jest organizowany w celu uhonorowania osiągnięć lubelskich artystów i animatorów kultury działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin”.

Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” jest skierowany do artystów mieszkających w województwie lubelskim, tworzących i działających w obszarach związanych z kulturą ludową.

Do Festiwalu mogą być zgłoszone:

a) osoby: twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury, osoby kultywujące ludowe tradycje rękodzielnicze,

b) zespoły lub organizacje szerzące kulturę ludową.

Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są następujące podmioty:

a) instytucje kultury, nauki i oświaty,

b) organy administracji rządowej,

c) jednostki samorządu terytorialnego,

d) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,

e) media,

f) inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

Termin zgłaszania kandydatur do Festiwalu upływa 31.03.2023 r.

Zgłoszenia kandydata do Festiwalu można dokonać poprzez terminowe przesłanie na adres Organizatora formularza zgłoszeniowego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w załącznikach poniżej: