Aktualności

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminy, właściciele nieruchomości na terenie Gminy Poniatowa posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Druk do pobrania poniżej: