Aktualności

„Edukacyjny Eko-piknik w Poniatowej” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki” z Wałowic

Podsumowanie zadania pn. „Edukacyjny Eko-piknik w Poniatowej” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, realizowanego przez KGW „Wałowianki” z Wałowic, którego partnerem były: Urząd Miejski w Poniatowej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

18.06.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki” z Wałowic w ramach IV Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich Smaki Lubelszczyzny pn. „Kasza skarbem natury” realizowało zadanie pn. „Edukacyjny Eko-piknik w Poniatowej” dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Partnerami projektu byli: Urząd Miejski w Poniatowej i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Celem zadania było kształtowanie postaw pro-środowiskowych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie oraz promowanie zasad rolnictwa ekologicznego. W ramach zadania KGW „Wałowianki” z Wałowic zorganizowało konkurs plastyczny na strój ekologiczny dla dzieci promujący postawy proekologiczne pn. „EKOmoda”.W konkursie wzięło udział 14 uczestników, z których wyłoniono laureatów dwóch I miejsc, dwóch II miejsc i 10 wyróżnionych. Kreacje były bardzo pomysłowe, kolorowe i przy wykorzystaniu różnych materiałów i surowców. Każdy z uczestników zaprezentował swój strój na scenie w asyście wodzireja, którym był Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wraz z Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Lublin Kamilą Grzywaczewską. Gratulujemy wszystkim, którzy zgłosili się do konkursu. Laureatom i wyróżnionym Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska i Prezes KGW Wałowianki Agnieszka Drozd-Bownik wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Drugim konkursem podczas „Edukacyjnego EKO-pikniku w Poniatowej” był „EKO-wianek”. Zgłoszono 16 prac konkursowych, które komisja oceniła pod względem pomysłowości, estetyki wykonania i zgodności z regulaminem. Wyłoniono laureatów I, II, dwóch III miejsc oraz 12 wyróżnionych. O miejscu na podium decydowały niewielkie różnice a przede wszystkim użycie odpowiednich materiałów i surowców. Laureatom i wyróżnionym Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska i Prezes KGW Wałowianki Agnieszka Drozd-Bownik wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze pn. „Eko-kreatywność nie zna granic”, podczas których dzieci, młodzież jak również wszyscy zainteresowani, mogli wykonać przedmioty z surowców wtórnych. Poprzez zabawę i integrację można kształtować postawę proekologiczną wśród nawet najmłodszych obywateli. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali upominek z logotypem WFOSiGW oraz Wałowianek .Ciekawą propozycję przedstawił kucharz Piotr Huszcz, który oprócz pogadanki na temat planowania posiłków, ograniczenia kupowania zbyt dużej ilości jedzenia, jak również trendu „Zero west”, miał możliwość zaprezentowania sztuki rzeźbienia owoców i warzyw tzw. carvingu. We współpracy z Powiatowym zespołem Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim Pani Ewelina Molesta w namiocie KGW Wałowianki zaprezentowała wykład z zakresu rolnictwa ekologicznego pn. „Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej metodami ekologicznymi”. Zwieńczeniem projektu pn. „Edukacyjny EKO-piknik w Poniatowej” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie było puszczanie konkursowych EKO-wianków po koncercie gwiazdy wieczoru w asyście pochodni. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu a przede wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. W Poniatowej tego dnia nie zabrakło tematów ekologicznych, kreatywności, pomysłowości i dobrej zabawy.