Aktualności

Dzień Sołtysa w Gminie Poniatowa

Chociaż Dzień Sołtysa corocznie obchodzony jest w Polsce 11 marca, to w naszej gminie, już dziś, tj. 9 marca, w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego i zaproszonych gości z Sołtysami sołectw Gminy Poniatowa.

W uroczystości towarzyszącej posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Miejskiej w Poniatowej, której przewodniczył Radny Wojciech Pętek, udział wzięli m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, skarbnik gminy Anna Ruta, sekretarz Dominik Molesta, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Justyna Kwiatkowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska oraz Radni Rady Miejskiej a także przedstawiciele instytucji okołorolniczych: dyrektor PSSE w Opolu Lubelskim Barbara Sawa- Wojtanowicz, kierownik KRUS PT Opole Lubelskie Dariusz Stachowicz, z-ca kierownika Biura Powiatowego ARMIR w Opolu Lubelskim Józef Czyżewski.

Podczas spotkania pan burmistrz przedstawił prezentację dot. funduszy sołeckich w latach 2019 – 2023. Padło wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem Sołtysów i Rad Sołeckich. Burmistrz dziękując Sołtysom za pracę na rzecz społeczności lokalnych i podejmowanie inicjatyw wpływających na rozwój sołectw, wręczył z panią Ewą Baranowską i panem Wojciechem Pętkiem upominki.