Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształtowaniu postaw, zachowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Z tej okazji dnia 11 października br. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki odbyły się uroczystości upamiętniające to święto.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej Pani Anna Gogół rozpoczęła spotkanie od przywitania przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu w Poniatowej Pani Krystyna Czuryszkiewicz, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, pracownicy administracji i obsługi oświaty, nauczyciele i dyrektorzy Szkół oraz Przedszkola prowadzonych przez Gminę Poniatowa.

Na scenie pojawiła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej pod batutą kapelmistrza Pana Jarosława Mielko oraz soliści z CKPiT: Antonina Przybycień, Julia Wiczuk i Kamil Basiakowski, którzy specjalnie na tę okazję  przygotowali występy artystyczne.

Równie ważny moment stanowiło wręczenie dyplomów Burmistrza Poniatowej dla nagrodzonych dyrektorów z terenu Gminy Poniatowa. Za szczególne osiągniecia zawodowe, wzorowe pełnienie obowiązków służbowych w zakresie organizacji, zarządzania i kierowania placówką otrzymali: Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Poniatowej Pani Anna Bartoś, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Pani Renata Kilian oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny Pan Ireneusz Radomski.

W tak uroczystym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć gratulacji oraz podziękowań dla nauczycieli. W uznaniu za wytrwałość i poświęcenie oraz zaangażowanie w kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia wyróżnieni zostali: Pani Hanna Długosz, Pani Joanna Pastwa, Pani Iwona Karabela, Pani Iwona Gawdzik, Pani Grażyna Papierz, Pani Ewa Jarska oraz Pani Katarzyna Szmit.

Podziękowanie związane z wzorowym wypełnianiem obowiązków służbowych, zarządzania i kierowania oświatą, zaangażowanie w proces wdrażania reformy oświatowej, a także merytoryczne wspieranie pracy placówek oświatowych należących do Gminy Poniatowa otrzymała Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej Pani Anna Gogół.

Na zakończenie uroczystości Pani Aneta Poniatowska oraz Pani Krystyna Czuryszkiewicz złożyły serdeczne gratulacje i podziękowania przybyłym gościom życząc dalszych sukcesów zawodowych.