Aktualności

Dotacje unijne na kapitał obrotowy w ramach COVID-19 – samozatrudnienie, mikro i mali przedsiębiorcy

Już 16 lipca mikro i małe przedsiębiorstwa, będą mogły składać wnioski o dotację na kapitał obrotowy. Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30 %. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Po pierwsze, aby przedsiębiorca mógł pozyskać dofinansowanie powinien zaliczać się do grupy mikro*, małych** firm lub być samozatrudnionym, a miejscem jego siedziby lub oddziału oraz prowadzenia działalności musi być województwo lubelskie.

(*W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. )

(**W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)

Co więcej, wsparcie uzyska wyłącznie firma, która znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku.

Po trzecie, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w momencie złożenia wniosku.

To trzy główne warunki, które musi spełnić firma aby móc starać się o dofinansowanie, pozostałe opisano w dokumentacji do naboru.

Pracownicy Punkty Kontaktowego LAWP odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie pod numerami telefonów 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: lawp@lawp.eu . Zapraszamy do kontaktu!

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIA https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start