Aktualności

Dofinansowanie na utworzenie strzelnicy pneumatycznej w naszej Gminie!

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w Powiecie 2023” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zadanie związane jest z utworzeniem strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z   wyposażeniem strzeleckim umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży Gminy Poniatowa. Strzelnica powstanie w jednej z sal w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej.

Całkowita wartość ww. zadania wynosi 295 272,75 zł, Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie w kwocie 235 272,75 zł, wkład własny Gminy szacuje się na kwotę 60 000,00 zł.