Aktualności

Darmowe szkolenie i staż zawodowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym oraz w stażu zawodowym (3-miesięczny płatny staż zawodowy – 1750 zł netto/miesiąc). Zapisy trwają do 26.09.2016 r.

Informacje o szkoleniu: KLIK

Szkolenie zawodowe oraz staż realizowane są w ramach projektu „Czas na działanie!”.

 

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy wsparcie w postaci szkoleń:
1. Indywidualne Plany Działania – identyfikacja potrzeb i określenie celów zawodowych Uczestników
2. Poradnictwo zawodowe – uzupełnienie wiedzy Uczestników na temat lokalnego rynku pracy
3. Poradnictwo psychologiczne – podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia
4. Szkolenia zawodowe do wyboru:
– Pracownik kancelaryjny (ze specjalizacją kadry i płace);- Asystent ds. księgowości;
– Operator wprowadzania danych;
– Pracownik ds. logistyki.
(szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym VCC).
5. 3-miesięczny płatny staż zawodowy 1750 zł/miesiąc
6. Pośrednictwo pracy – zwiększenie samodzielności, aktywności w poszukiwaniu pracy.

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów dojazdu
– catering
– profesjonalną kadrę wykładowców
– materiały szkoleniowe
– certyfikat VCC potwierdzający nabycie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-64 lata, zamieszkujących  na obszarze województwa lubelskiego, chcących nabyć lub uzupełnić kwalifikacje oraz zdobyć cenne doświadczenie w pracy zawodowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów niepełnosprawności.

Dokumenty wysyłamy mailem lub faksem na adres kandydata.

 Biuro Projektu „CZAS NA DZIAŁANIE!”: ul. Sławinkowska 120 A, 20-810 Lublin

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 730 035 204