Aktualności

CKPiT – bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z dziennikarstwa i bezpieczeństwa w sieci

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej  zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat na bezpłatne szkolenia z zakresu:
– dziennikarstwo online
– bezpieczeństwo w sieci
w wymiarze 30 h (15 spotkań po 2 godz. lekcyjne).

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu “Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”.

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej zajęcia odbędą się stacjonarnie, hybrydowo lub online.
Pierwsze zajęcia planujemy pod koniec marca.
Harmonogram zostanie dostosowany do grupy oraz od zewnętrznego trenera i sytuacji epidemiologicznej. Zapewniamy sprzęt komputerowy.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia. 17.02.2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami do biura CKPIT od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt “Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Załączniki: