Aktualności

,,Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…’’ – Gminny Przegląd Logopedyczny pn. ,,Potyczki Językowe”

Dzisiaj, tj. 18 maja br., w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej odbył się Gminny Przegląd Logopedyczny pn. ,,Potyczki Językowe’’ zorganizowany przez panie Iwonę Kucharek i  Katarzynę Pękalę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z tereny Gminy Poniatowa. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Na początku uroczystości prowadząca pani Katarzyna Pękala powitała wszystkich zebranych na Auli, wśród których obecni byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, dyrektor SP w Poniatowej Rafał Pastwa, wiceprzewodnicząca rady rodziców Anna Świątek, uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami prowadzącymi, kadra pedagogiczna oraz uczniowie szkoły. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu, którzy opowiadali wierszyki logopedyczne przeplatane ćwiczeniami języka i warg, karaoke ruchowym oraz zagadkami dźwiękowymi, do których włączyli się wszyscy obecni na uroczystości. Dodatkowo, organizatorki wydarzenia przygotowały dla zaproszonych gości ćwiczenie logopedyczne, które rozbawiło zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie konkursu burmistrz Poniatowej, zastępca burmistrza, dyrektor SP w Poniatowej oraz wiceprzewodnicząca rady wręczyli wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie oraz nauczycielkom, które ich przygotowały upominki ufundowane przez Gminę Poniatowa i  Ministerstwo Edukacji i Nauki tj. książki, kubki termiczne, gry, głośniki bluetooth.