Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek rejestracji stowarzyszenia i/lub fundacji wpisanej do KRS w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Uprzejmie przypominamy i informujemy o nowym obowiązku ciążącym na stowarzyszeniach i fundacjach wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku. Brak rejestracji sankcjonowany jest karami finansowymi.Obowiązek nie dotyczy organizacji wpisanych jedynie do rejestru u Starosty.PODSTAWA PRAWNA : Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).
INFOLINIA Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:
801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
+48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
adres e-mail: crbr.pomoc@mf.gov.pl
Informacje dodatkowe: na Portalu NGO.PL: Jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?
Informacje i instrukcja rejestracji: https://publicystyka.ngo.pl/jak-gdzie-i-kiedy-zglaszac…
Nagranie webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=PxEFzDx06h0&t=2s…