Aktualności

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklarację składamy od 1 lipca 2021 roku.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Co będą zawierać deklaracje i jak je składać?

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

  • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
  • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
  • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Jak składamy deklarację?

W formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie Miejskim w Poniatowej, pok. 209, II piętro.

Wszelkie pytania dotyczące m.in. CEEB, oraz możliwości wsparcia finansowego wymiany źródeł ogrzewania lub termomodernizacji budynków mieszkalnych można kierować do Wydziału Gospodarki Komulanej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim
w Poniatowej – telefonicznie pod numerem: (0-81) 820-48-36 wew. 41.