Aktualności

Burmistrz zaprasza Seniorów z Gminy Poniatowa do udziału projekcie

Gmina Poniatowa pozyskała 20 tys zł z Fundacji BGK z programu Generacja 6.0 na realizację projektu pn. „Pomysł na Seniora – Senior z pomysłem” w ramach, którego w okresie luty – czerwiec 2024 r. zostaną zorganizowane cztery działania:

  • warsztaty z obsługi smartfonów i aplikacji;
  • warsztaty krawieckie;
  • zajęcia z jogi dla seniorów, fizjoterapii i gimnastyki;
  • warsztaty teatralne z wystawieniem spektaklu i wyjazdem do teatru.

Zachęcamy Seniorów z Gminy Poniatowa do uczestnictwa w projekcie. Zajęcia są nieodpłatne, a nabór jest otwarty. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie (można wybrać wszystkie lub tylko wybrane zajęcia) i spełniających ww. warunki, zapraszamy do złożenia niezbędnej dokumentacji (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w zajęciach, zgoda na publikowanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych) dostępnych w Wydziale Promocji i Obsługi Inwestora – pok. 204 UM w Poniatowej (II p.) oraz poniżej:

Formularze będą przyjmowane w dniach 18-25 stycznia br. w pok. 204 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej (II p.) w godzinach pracy Urzędu (pon. – 7:30-15:30; wt. – 7:30 – 16:00; śr. – czw. – 7:30 – 15:30; pt. – 7:30 – 15:00).

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Klubu Seniora – tel. 81 820 48 36 wew. 42, 16