Aktualności

Burmistrz Poniatowej podpisał kolejną umowę na realizację zadania inwestycyjnego.

Dzisiaj, tj. 25 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana kolejna już umowa na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Poniatowa”.

Nowa inwestycja obejmie przebudowę dróg gminnych: przy ul. Harcerskiej na odcinku od km 0+003,00 do km 0+163,85 oraz przy ul. Targowej na odcinku km 0+114,50 do km 0+207,60, budowę parkingu oraz zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej, przebudowę drogi gminnej nr 108069L Henin – Kowala o dług. 0,550 km., przebudowę drogi gminnej nr 108077L ul. Henin o dług. 0,605 km., przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kocianów na odc. km 0+008 do km 1+105, przebudowę drogi powiatowej nr 2242L dr. woj. 832 -Wronów – Dąbrowa Wronowska w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+000 do km 0+146, przebudowę drogi powiatowej nr 2618L Opole Lubelskie – Grabówka – Plizin – Dąbrowa Wronowska w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+000 do km 0+225.

Stronami podpisującymi umowę byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz wykonawca Dominik Figura właściciel firmy „HYDRO – BRUK” Cholewianka 38A, 24-120 Kazimierz Dolny. Umowa została podpisana w obecności zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Grzegorza Lenartowicza

.Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji: 3 160 137,40 zł, Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 500 000,00 zł, wkład własny 1 660 137,40 zł.