Aktualności

Bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z pracy

Informujemy, że od 1 września 2016 roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Nowy start” na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 6 ostatnich miesięcy (np. z powodu likwidacji miejsca pracy, ograniczenia zatrudnienia). Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają z poradnictwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, jednego z pięciu szkoleń zawodowych oraz zostaną skierowane na trzymiesięczne staże. Udział w projekcie jest bezpłatny, a dodatkowo uczestniczkom zostaną zapewnione stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe (2 100 zł/m-c), zwroty kosztów przejazdu oraz bezpłatne materiały dydaktyczne/szkoleniowe i posiłki podczas szkoleń.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Fundacji www.ffi.org.pl w zakładce Nasze Projekty.

oraz

pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu
przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro) w Lublinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu)

 Kontakt: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, s.haczyk@ffi.org.pl, , Tel.  519 310 560

Więcej informacji: KLIK i KLIK