Aktualności

Bezpłatne Szkolenie Komputerowe

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach realizacji Projektu „Twoje kompetencje”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego powyżej
25 r.ż. posiadających maksymalnie średnie wykształcenie,
w szczególności do;

-osób niepełnosprawnych
-osób w wieku powyżej 50 lat
-osób bezrobotnych

Plakat Projektu 'Twoje kompetencje'