Aktualności

Bezpieczeństwo podczas „24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

10 stycznia policjanci zaangażują się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Policjanci będą kładli szczególny nacisk na bezpieczeństwo dzieci i osób starszych.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwać będą policjanci opolskiej komendy i poniatowskiego komisariatu. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci a także będą prowadzić działania informacyjne dla osób starszych.

Policjanci będą informowali seniorów o zagrożeniach płynących z oszustw dokonywanych w szczególności metodami na tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. Policjanci poinformują osoby starsze, zainteresowane przekazaniem pieniędzy na Wielką Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać wolontariusz WOŚP (identyfikator, prawidłowe banderole na puszce), aby w związku ze zbiórką nie doszło do oszustw bądź wyłudzeń pieniędzy.

Apelujemy o zachowanie rozsądku. W szczególności należy:

  • unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
  • nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób;
  • w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną; jeżeli już do niego dojdzie, postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
  • jak najszybciej powiadomić Policję o popełnionym przestępstwie; jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;
  • w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa – nie wahać się, natychmiast powiadamiać Policję, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Otoczmy także opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwróćmy uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wolontariusze nie kwestują pukając do drzwi a zbiórki prowadzą tylko w dniu finału.