Aktualności

Betlejemskie Światełko Pokoju w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

W dniu 19.12.2023 r., jak co roku, harcerze Zastępu Castus Ignis działającego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej wraz z drużynową Dorotą Herdą, przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju Burmistrzowi Poniatowej Panu Pawłowi Karczmarczykowi.

Historia Betlejemskiego Światełka Pokoju rozpoczyna się w Betlejem, mieście gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem harcerki i harcerze pragną podzielić się ze wszystkimi, niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.