Aktualności

Badania: „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” oraz „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” wciąż trwają

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych informuje o trwających badaniach „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” oraz „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego”. W wyżej wymienionych badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się w załączonej informacji oraz pod adresem: https://stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.html, a także na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/