Aktualności

Badanie przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych prowadzonych przez Studentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, dotyczących przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski.

Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania analizy w postaci pracy naukowej.

Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.  

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1Xa_Y9yDv8vDweqYvD3NB3kDxCIs6VFahFvgoMTMqSU4/viewform?edit_requested=true#responses

W imieniu zespołu badawczego dziękujemy Państwu za poświęcony czas.