Aktualności

Badanie opinii lokalnych liderów Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej badania opinii lokalnych liderów z terenu MOF Opola Lubelskiego.

Zachęcamy Państwa do udziału i wyrażenia swojej opinii w ramach projektu, realizowanego m.in. przez Związek Miast Polskich.

Kilka słów o projekcie:
Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest drugą edycją programu Centrum Wsparcia Doradczego, zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecna edycja CWD wdrażana jest przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich. Bezpośrednim wsparciem doradczym ekspertów FFW i ZMP objęto 77 partnerstw samorządowych, w tym Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego, w składu którego wchodzą gminy: Opole Lubelskie, Poniatowa, Chodel i Karczmiska.

Program ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa międzysamorządowego oraz budowanie kompetencji samorządów lokalnych do strategicznego planowania rozwoju we współpracy z innymi JST i planowania kompleksowych przedsięwzięć, rozwiązujących problemy rozwojowe i odpowiadających zidentyfikowanemu potencjałowi obszaru partnerstwa.

Dzięki współpracy Związku Miast Polskich, Fundacji Fundusz Współpracy, samorządów lokalnych i regionalnych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dla partnerstw samorządowych, w tym z obszarów borykających się z problemami rozwojowymi, przygotowywane są diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, a następnie różnego typu strategie rozwoju oraz pakiety przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców, a także dokumentacja konieczna do pozyskania dofinansowania. Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowany jest w okresie od kwietnia 2022 do czerwca 2023 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych przy opracowaniu diagnozy Partnerstwa jest ankieta dotycząca badania opinii lokalnych liderów z terenu Partnerstwa MOF Opola Lubelskiego. Ankieta skierowana jest przede wszystkim do osób – liderów z następujących grup:

  • liderzy administracji, 
  • liderzy gospodarki,
  • liderzy sektora społecznego,
  • liderzy opinii.

Link do ankiety: https://forms.gle/e8Eny8UjvZpsYPRx5

Ankieta jest anonimowa, nie są zbieranie adresy e-mail respondentów. 
W załączeniu również ankieta w wersji dokumentu tekstowego .doc (do zapoznania się z pytaniami).

Zapraszam Państwa do zaangażowania się jako kluczowych interesariuszy/liderów w ramach włączenia społecznego w proces przygotowania jak i wdrażania dokumentu strategii.