Aktualności

„Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”

„Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa” został opracowany przez uczestników projektu „Budujemy – kreujemy” (sfinansowanego ze środków Fundacji ORLEN), realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zapraszamy do oglądania!