Aktualności

Ankieta o potrzebie przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego w Poniatowej

Informujemy, że od 2 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie pracy Żłobka Miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolna 8a. W związku z koniecznością prawidłowego rozpoznania potrzeb, prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych, o złożenie wstępnej Informacji o potrzebie przyjęcia dziecka do Żłobka. Informacja przyspieszy późniejszą procedurę rekrutacyjną, która planowana jest w drugiej połowie grudnia. Przewidywana opłata za pobyt w Żłobku to 350,00 zł + opłata za wyżywienie dziecka.

Informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2 – Punkt Obsługi Interesanta, do dnia 9 grudnia 2019 r. 

Informacja Żłobek – plik do druku doc

Informacja Żłobek – plik do druku pdf

SKM_C25819112821130_0002