Aktualności

#AkcjaSzczepimySię w Gminie Poniatowa – transport

Informujemy, że w przypadku seniorów, którzy sami nie będą mogli dojechać do najbliższego Punktu Szczepień, istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego transportu organizowanego przez Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka we współpracy z OSP z Gminy Poniatowa.
Z transportu mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lun N i/lub I grupę z w/w schorzeniami mające trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień w miejscu zamieszkania.
Prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Poniatowej  pod numerem telefonów: 578 792 382 lub 81 820 48 36 wew. 18 z koordynatorem Panią Moniką Młyniec, w przypadku potrzeby zapewnienia transportu  w/w osobom do najbliższego Punktu Szczepień.