Aktualności

Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie

Po raz czwarty pod patronatem Pary Prezydenckiej odbywa się Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie, w tej edycji pomoc dotrze do naszych Rodaków mieszkających na Ukrainie. Organizowane wsparcie jest przede wszystkim symbolem solidarności i jedności Polaków mieszkających w kraju i poza jego granicami. W tym roku do akcji włączyły się Szkoły, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poniatowa oraz Jednostki Organizacyjne Gminy. W dniu 11.12.2019 r. odbył się odbiór darów zebranych podczas akcji. Przekazane dary trafią do osób polskiego pochodzenia zarówno tych starszych i schorowanych, jak i do tych najmłodszych uczących się polskiego języka, historii i kultury.

Serdecznie dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i okazane wsparcie Szkołom, Stowarzyszeniom, Kołom gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poniatowa oraz Jednostkom Organizacyjnym Gminy.