Aktualności

8 maja – Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2019 r. obchodzono Dzień Zwycięstwa upamietniający zakończenie II wojny światowej w Polsce oraz Europie. Z tej okazji, przedstawiciele władz Poniatowej, członkowie Polskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki,  na czele z pocztem sztandarowym w asyście przedstawicieli Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, złożyli hołd pod pomnikiem pamięci ofiar wymordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Obozie Pracy w Poniatowej.

Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk. Prezes KPZW RP i BWP oraz żołnierz II Wojny Światowej – pan Adam Popiołek, opowiedział o trudach jakie doświadczył podczas swojego szlaku wojennego.