Aktualności

79. rocznica Akcji „Erntefest” – 4 listopada 2022 r.

Dzisiaj w 79. rocznicę Akcji „Ernetefest” („Dożynki”) Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska oraz sekretarz gminy Dominik Molesta, oddali hołd przy pomnikach znajdujących się na trenie miasta, poświęconym ofiarom wymordowanym w obozie pracy w Poniatowej w latach 1941 -1944, w tym Żydom poddanym egzekucji 4 listopada 1943 r. Wszystkie te miejsca pamięci odnoszą się do największej masowej zagłady Żydów w historii niemieckich obozów koncentracyjnych, jaka miała miejsce w dystrykcie lubelskim –  dwudniowej (3-4 listopada) Akcji „Dożynki” („Erntefest”). W ciągu 2 dni wymordowano wszystkich więźniów pochodzenia żydowskiego w obozie zagłady na Majdanku oraz w obozach pracy w Trawnikach i Poniatowej – ogółem około 42 tys. osób. „Aktion Erntefest” była ostatnim aktem niemieckiej nazistowskiej Akcji„Reinhard”, której celem było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. W wyniku tej zbrodniczej operacji wymordowanych zostało około 2 mln Żydów, z której większość stanowili obywatele polscy.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy to wymiar symboliczny z przesłaniem dla następnych pokoleń o zachowaniu pamięci o tych bolesnych wydarzeniach oraz budowaniu takiej świadomości społeczeństwa, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych tragedii.

Więcej szczegółów historycznych o funkcjonowaniu obozu pracy w Poniatowej, można znaleźć na stronie poświęconej miejscom pamięci w naszej gminie, w zakładce „II wojna światowa”, pod adresem mp.poniatowa.pl.