Aktualności

78. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – 19 kwietnia 1943 r.

19 kwietnia przypada kolejna rocznica zbrojnego wystąpienia żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie Getta Warszawskiego, które trwało od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r.

Pamiętajmy o Bohaterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii.

Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie.

Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.