Aktualności

ZAKOŃCZONE PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY

Na terenie Gminy Poniatowa zakończone zostały prace inwestycyjne tj:


1) przebudowa drogi gminnej 108092L ul. Sporniak w Poniatowej.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Wartość zadania: 250 519,04 zł netto.

2) Przebudowa drogi w miejscowości Kowala Pierwsza i Kowala Druga.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
Wartość zadania: 330 114,28 zł netto.

3) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa Etap II:


a) przebudowa drogi gminnej 108083L w miejscowości Leśniczówka.

Wartość inwestycji: 36 824,33 zł netto.

b) Przebudowa drogi gminnej 108058L w miejscowości Poniatowa Kolonia:
wartość inwestycji: 156 885,21 zł netto.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawca:
PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek
Godów 1
24-350 Chodel

4) Przebudowa drogi Poniatowa – Stoczki

Wartość inwestycji: 202 784,04 zł brutto
Wykonawca:
WOD-BUD Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik