Aktualności

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z LGD”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD „Owocowy Szlak” do udziału w konkursie fotograficznym Pocztówka z LGD”.

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” przy współpracy Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, w którym zostanie zorganizowana wystawa konkursowych fotografii. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „Owocowy Szlak” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do zapoznania się z regulaminem.

Prace konkursowe należy składać w Biurze LGD w terminie od 15.07.2020 r. do 10.08.2020 r.
Dla autorów najlepszych fotografii zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe.