Aktualności

Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej.

Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej.

Zakończono prace dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej w Poniatowej. Inwestycja realizowana była w  ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa.”

Prace dotyczyły m.in.: przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z montażem szafy oświetlenia ulicznego; wymiany urządzeń oświetleniowych poprzez montaż 34 sztuk stylowych słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED na wysięgniku.