Aktualności

Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa (ETAP 2)”

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska w towarzystwie kierownika wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidii Kuny, podpisała umowę na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa (ETAP 2)”, w ramach którego wchodzi:
1) zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej 108055L w miejscowości Poniatowa Kolonia, gmina Poniatowa, składające się z:
a) odcinek I – przebudowa drogi gminnej 108055L w miejscowości Poniatowa Kolonia na długości 980,00 m,
b) odcinek II – przebudowa drogi gminnej 108055L w miejscowości Poniatowa Kolonia na długości 980,00 m,
c) odcinek III – przebudowa drogi gminnej 108055L w miejscowości Poniatowa Kolonia na długości 592,31 m,

2) zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej 108053L w miejscowości Kraczewice Rządowe, gmina Poniatowa, składające się z:
a) odcinek I – przebudowa drogi gminnej 108053L w miejscowości Kraczewice Rządowe na długości 980,00 m,
b) odcinek II – przebudowa drogi gminnej 108053L w miejscowości Kraczewice Rządowe na długości 186,11 m,

3) zadanie nr 3: Przebudowa dróg gminnych 1080063L i 108046L w miejscowości Łubinów oraz 108064L w miejscowości Wólka Łubkowska, gmina Poniatowa, składające się z:
a) przebudowa drogi gminnej 108064L w miejscowości Wólka Łubkowska na długości 476,95 m,
b) przebudowa I odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Łubinów na długości 980,00 m,
c) przebudowę II odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Łubinów na długości 96,45 m,
d) przebudowę III odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Wólka Łubkowska na długości 435,69 m,
e) przebudowa I odcinka drogi gminnej 108063L w miejscowości Łubinów na długości 980,00 m,
f) przebudowa II odcinka drogi gminnej 108063L w miejscowości Łubinów na długości 590,00 m,

4) zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej 108092L ul. Sporniak ul. Sporniak w Poniatowej, składające się z:
a) przebudowa I odcinka drogi gminnej 108092L ul. Sporniak w Poniatowej na długości 980,00 m,
b) przebudowę II odcinka drogi gminnej 108092L ul. Sporniak w Poniatowej na długości 109,33 m,

5) zadanie nr 5: Przebudowa drogi w m. Kowala Pierwsza i Kowala Druga, gmina Poniatowa, składające się z:
a) przebudowa I odcinka na dz. nr 1142 Kowala Pierwsza, dz. nr 1036 Kowala Druga gm. Poniatowa na długości 900,00 m,
b) przebudowa II odcinka na dz. nr 1142 Kowala Pierwsza, dz. nr 1036 Kowala Druga gm. Poniatowa 238,51 m.

Całkowity koszt zadania wynosi 3 087 458,71 zł.
Planowany termin zakończenia prac przypada na październik 2021 r. Wykonawcą robót będzie firma WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku.