Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę, przyjaciół i pracowników niełatwo znaleźć słowa otuchy. Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Pokój Jego duszy.

Z poważaniem,

Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej

Aneta Poniatowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej