Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej

 

  Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach na rok 2018