Aktualności

22-26 kwietnia 2024 r. – akcja „Sprzątania świata” w Poniatowej

Po raz kolejny akcja „Sprzątania Świata” w naszej gminie organizowana jest przy udziale Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach na terenie gmin będących członkami Celowego Związku Gmin PROEKOB.

Zapraszamy do włączenia się do akcji chętne szkoły, jednostki organizacyjne oraz sołectwa !Prosimy o organizowanie akcji w dniach 22-26 kwietnia, tak by umożliwić odbiór odpadów.

Miejsce ich zgromadzenia proszę zgłaszać do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej tel. 502 625 638 .Zapewniamy niezbędne worki– do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój 210.

Wszystkie zebrane odpady z terenu Gminy Poniatowa zostaną zważone i przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.