Aktualności

Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa

Burmistrz Poniatowej, w obecności swojego Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Justyny Kwiatkowskiej podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Poniatowa w terminie 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Wykonawcą umowy jest Konsorcjum, w którym rolę lidera pełni Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Poniatowej, a Partnera Ekoland Sp. z o. o.

Od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów.